SARAMED FİRMA PROFİLİ

Kamu ve özel hastane pazarlarında ve tıbbi alanda ürünler sağlayarak büyümektedir.

Saramed, ana faaliyet alanını, tıbbi alanda ürünler temin etmek ve bu alandaki hizmetleri müşterilerimize sunmak olarak tanımlamıştır . Saramed, geçmişten günümüze Hastane ve Kliniklere tıbbi ürünleri tedarik sağlamak amacıyla ticari faaliyetlerini yürütmüştür.

Saramed olarak bu sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, sağlık hizmetlerinde yer alıyoruz.

Misyonumuz

Tıbbi alana, daha iyi bir teşhis sağlayan araçlar ve çözümler sunuyoruz ve küresel olarak daha iyi ve daha verimli sağlık hizmetlerine olumlu katkıda bulunmak istiyoruz.

Vizyonumuz

Tüm faaliyetlerimiz titiz bir bağlılık ilkesi ile yönlendirilir. Bu nedenle işimiz, tedarik ettiğimiz ürün ve hizmetlerin talep edilen standartları karşılamasını sağlamaktır.

Medikal Ürün Tedariği

  • Eldiven, tıbbi muayeneler ve prosedürler sırasında bakıcılar ve hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olmak için kullanılan tek kullanımlık eldivenlerdir
  • Maske, tıbbi maske veya basitçe yüz maskesi olarak da bilinen, sağlık profesyonelleri tarafından ameliyat ve hasta bakımı sırasında, kullanıcının ağzındaki ve burnundaki aerosol ve sıvı damlacıkları tarafından bulaşan bakterileri önlemek için kullanılması amaçlanır.
  • Tıbbi Tulum Kıyafet, Ameliyat esnasında kullanılan cerrahi önlükler, operasyon süresince cerrahi ekibin tenine en yakın giysileridir. Selüloz içerikli giysilerin de insan tenine en iyi uyumu sağladıkları bilinmektedir.
  • Siperlik, Yüzü olası sıçrayan damlacık, vücut sıvıları, kan patojenleri, zararlı kimyasallardan gelecek kontaminasyonlara karşı korur.
  • Medikal Malzemeler